Wednesday, December 21, 2011

Industri pencen swasta lebih rancak


KUALA LUMPUR 21 Dis - Membangunkan industri pencen swasta yang rancak dan membolehkan institusi perbankan asing yang ditubuhkan di negara ini membuka lebih banyak cawangan serta mengendalikan perniagaan sewa beli adalahantara cadangan-cadangan di bawah rangka tindakan sektor kewangan baharu dalam10 tahun akan datang.

Dalam membuat cadangan-cadangan ini, Bank Negara Malaysia (BNM) berkata membangunkan sebuah industri pencen swasta yang rancak akan meningkatkan kesediaan Malaysia bagi persaraan dan usia tua.

Bank pusat itu juga berkata, keupayaan sektor kewangan perlu dipertingkat untuk menyokong kegiatan nilai tokok tinggi termasuk keperluan kewangan perusahaan-perusahaan yang inovatif di sepanjang kitaran hayatnya.

Ini melibatkan penawaran pemfaktoran dan pajakan oleh institusi kewangan dan institusi kewangan pembangunan serta membangunkan kepakaran untuk menyokong bidang-bidang pertumbuhan baharu seperti teknologi hijau.

Mengenai industri dana persaraan swasta, BNM berkata, usaha haruslah ditujukan ke arah membangunkan prasarana sokongan dan rangka kerja kawal selia bagi penanggung insurans dan bank untuk membangunkan industri pencen dalam satu kerjasama dengan kerajaan.

Sekatan ke atas institusi perbankan asing yang ditubuhkan di negara ini akan dimansuhkan secara beransur-ansur untuk mewujudkan saluran pelaksanaan bukan cawangan manakala penanggung insurans dan pengusaha takaful akan digalakkan menawarkan produk insurans melalui saluran penyampaian alternatif.

Rangka tindakan itu akan juga mempermudah penubuhan institusi-institusi baharu dengan kepakaran khusus untuk menyediakan pembiayaan modal berisiko.
BNM berkata, rangka tindakan itu akan juga menggalakkan penanggung insurans dan pengusaha takaful menawarkan produk insurans bernilai tinggi untuk melengkapi skim pembiayaan kesihatan nasional dan perkongsian strategik antara institusi kewangan tempatan dengan institusi kewangan asing yang ada kepakaran khusus dalam insurans perubatan dan kesihatan. - BERNAMA